Publikationsverksamhet

Vi ser det som viktigt att GTK:s forskningsresultat publiceras i forum som är lämpliga med tanke på resultaten och deras betydelse. Ett syfte med vetenskaplig forskning är att producera ny kunskap som intresserar en bred läsekrets, och då är internationella vetenskapstidskrifter det bästa forumet för rapportering. Då kan också forskningens kvalitetsnivå säkerställas och bedömas på ett tydligt sätt.

För forskningsresultat är publicering i kollegialt granskade internationella eller nationella serier det viktigaste publiceringssättet. Förhandsgranskning av artiklarna och offentlig kritik från forskarsamhället säkerställer forskningens vetenskapliga nivå och betydelse.

GTKs granskade vetenskapliga publikationer och artiklar 2015

GTKs granskade vetenskapliga publikationer och artiklar 2016

GTKs granskade vetenskapliga publikationer och artiklar 2017

GTK:s egna serier spelar en central roll vid publicering av ny kunskap som har nationell betydelse och är kopplad till ett område.

GTK:s forskningsdirektörer ansvarar för att publiceringar och förfaranden vid förhandsgranskning är opartiska, högklassiga och följer god vetenskaplig praxis.

Kontakt och förfrågningar: Hakku

 

 
 

Publikationsverksamhet