Kontakta oss

Tel. 029 503 0000
För samtal till direktnumren som börjar på siffrorna 029 debiteras endast lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift enligt det avtal som uppringaren har med sin operatör.

GTK:s ledning och ansvarspersoner

E-post:
- registratorskontor: gtk_gtk.fi
- personal: förnamn.efternamn_gtk.fi

 GTK:s huvudkontor ligger i Esbo, Finland.

Kontoren    
Esbo
PB 96
(Betongblandargränden 4)
FI-02151 Esbo
Finland
Karta
Loppis (borrkärnearkiv)
Mustinsuontie 159
FI-12600 Läyliäinen
Finland
Karta
 
Kuopio
PB 1237
(Neulaniementie 5)
FI-70211 Kuopio
Finland
Karta
GTK Mintec
Tutkijankatu 1
FI-83500 Outokumpu
Finland
Karta
Folkprovsbyrån
Geologiska forskningscentralen
Folkprovsbyrån
Tillstånd 5003687
00003 Svarsförsändelse

Tel +358 29 503 3527
Rovaniemi
PB 77
(Lähteentie 2)
FI-96101 Rovaniemi
Finland
Karta
   

Karleby
GTK Innogate
PB 97
(Teknologigatan 7)
FI-67101 Karleby
Finland
Karta

   

 
 

 

 

GTK:s faktureringsadress

E-fakturering
E-fakturaadress/EDI-kod: 003702446807
Förmedlarkod (OpusCapita Group Oy): 003710948874

FO-nummer: 0244680-7
Momskod: FI02446807

Fakturor enbart som e-fakturor
Om ni inte har ett system som genererar e-fakturor, kan ni använda den tillsvidare avgiftsfria e-faktureringstjänsten (Supplier Portal) som staten tillhandahåller för att sammanställa och sända en e-faktura. Anvisningar om inloggningen på och användningen av e-faktureringstjänsten finns på Statskontorets sidor.