Ledning och ansvarpersoner

Tel. 029 503 0000
E-post:  förnamn.efternamn_gtk.fi

Ledning 

   tel. 029 503.... 
Generaldirektör Mika Nykänen 2200
Generaldirektörens assistent Pirjo Vuorimies 2201
     
Direktör, personal, kunnande och arbetsmiljöer Helena Tammi 2220
Ledningens assistent Tarja Tuimala 2295
     
Direktör, kommunikation och marknadsföring Elina Ämmälä 2120
Marknadsföringsassistent Satu Ojanen 2488
arrow GTK:s kommunikation och marknadsföring  
     
Direktör, strategi och planering Jarmo Kohonen 2179
Direktör, forskning och innovationer Pekka Nurmi 2325
Direktör, digitaliska innovationer och data Mikko Eklund 2410
Ledningens assistent Varpu Hiekkaranta 2392
     
Direktör, operativ verksamhet Olli Breilin 5200
Direktör, projekt och kunder Petri Lintinen 2244
Ledningens assistent Ida Bruins Slot 5201
Ledningens assistent Pirjo Nyyssönen 3205
Chef för projektverksamhet Raisa Neitola 5804
Chef för internationella projekt Philipp Schmidt-Thomé 2163
HRM-chef Saga Böhling-Niemelä 2230
Ekonomiechef Terhi Sääskilahti 2382


Enheter 

Enhet Enhetschef  
Geoenergi Asmo Huusko 5265
Samhällen och byggande Akseli Torppa 3971
Underjordiskt byggande och slutförvaring Hannu Lahtinen 5260
Miljögeologi Jouni Pihlaja 4313
Maringeologi Jyrki Rantataro 2493
Mineralekonomi och malmgeologi Pekka Tuomela 4220
Mineralreserver Juhani Ojala 4200
Industrimineraler Seppo Leinonen 3521
Mineralteknik och material Risto Pietilä 4245
Torvreserver Samu Valpola 5245
Grundvatten Jussi Ahonen 2146
Geofysik och applikationer Heikki Forss 3611
Produktionsmiljöer och återvinning Raimo Nevalainen 3400
Regional geoinformation Jouni Vuollo 4206
Utveckling av geoinformation Esa Kauniskangas 3277
Digitaliska produkter och tjänster Niina Ahtonen 3638


Ansvarspersoner inom forskningen  

Utvecklingsområden för vetenskaplig forskning och kompetens
Mineral potential Forskningsprofessor Raimo Lahtinen 2484
Geoinformatik Forskningsprofessor Vesa Nykänen 4306
Gruv- och industrimiljöer Forskningsprofessor Tommi Kauppila 3710
Hydrogeologi Forskningsprofessor Daniele Pedretti 2111
Geomaterial och tillämpad mineralogi Forskningsprofessor Alan Butcher 2240
Geoenergi Ledande expert Teppo Arola 2207
Undersökningar om underjordiskt byggande Ledande expert Heini Reijonen 2238

 

 
 
 
 

För samtal till direktnumren som börjar på siffrorna 029 debiteras endast lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift enligt det avtal som uppringaren har med sin operatör.