Organisation

16.4.2018

GTK:s verksamhet styrs och övervakas av en direktion utnämnd av statsrådet. Verksamheten leds av en generaldirektör.

arrow Ledning och ansvarspersoner