GTK i siffror

GTK i siffror 2016
Bruttokostnader, M€ 45,6
Intäkter totalt, M€ 13,3
Intäkter för den avgiftsbelagda verksamheten, M€ 7,4
Antal anställda, årsverken 459

Intäkter per kundgrupp 2016 Totalt 1000 € %
Statsförvaltningen 2 825 21
Kommunsektorn 1 515 11
Näringsliv 4 583 35
Exportprojekt 2 992 23
Övriga kunder 1 340 10
  13 255 100

GTK:s kostnadsstruktur 2016 Totalt 1000 € %
Löner 25 353 60
Fastighetskostnader 4 704 10
Material, förnödenheter och varor 984 2
Inköp av tjänster 7 573 17
Resor 2 513 6
Investeringar 1 230 3
Övriga kostnader 1 269 3
  45 626 100