Nyttjande av mineralresurser Energiforskning Samhällsbyggande Den internationella GTK
 

Annat intressant

arrow Biprodukter
arrow Metaller
arrow Industrimineral
 

 

Forskningsnytt

Ta kontakt

Telefon (växel): 029 503 0000
E-post: 
- registratorskontor: gtkgtk.fi
- personal: förnamn.efternamngtk.fi

GTK:s verksamhetsställen och kontaktinformation

Nyttjande av mineralresurser

Resultatområdet Mineralresurser och råmaterialförsörjning ska främja hållbar användning av naturresurser från berggrunden och jordmånen för samhällets och näringslivets behov och skapa förutsättningar för utvinnings- och energiindustrin att generera långsiktiga investeringar, sysselsättning och välfärd. GTK erbjuder informations- och experttjänster nationellt och på EU-nivå i fråga om mineralresurser och hållbar exploatering av resurserna.

Gruvmiljöer

I alla faser av gruvans livscykel behövs kännedom om miljöförändringar baserat på tillräcklig sakkunskap. GTK:s styrka är vår geologiska helhetssyn. Den möjliggör tillförlitliga bedömningar av förändringar i naturen som gruvverksamheten medför. När förändringarna förutses skapas underlag för hantering och minimering av de negativa konsekvenserna. Kunskap om jordmånen, grundvattnet, å- och insjösedimentens naturliga variation och förhållanden innan starten av gruvverksamheten ger en stabil grund för GTK:s miljöutredningar samt för en transparent och öppen risk- och konsekvensbedömning.

Experttjänster

arrow Miljöundersökningar inom gruvsektorn

 
 

 
 

Gruvmiljöer