Grundvatten

Finland har stora grundvattenreserver. I vårt land finns det 6 350 grundvattenområden där det varje dygn bildas 5,4 miljoner kubikmeter grundvatten. Endast cirka 10 procent av det grundvatten som bildas är i användning. I Finland finns det cirka 1 600 vattenverk, ett flertal vattenandelslag och därtill använder cirka 10 procent av befolkningen vatten från en egen brunn som hushållsvatten. Cirka 60 procent av vattnet som distribueras av offentliga vattenverk är grundvatten och resten ytvatten.

Vi erbjuder följande tjänster

  • Utredningar av grundvattenområdens struktur
  • Modellering av grundvattenströmmar och migration av föroreningar
  • Tillgång på grundvatten samt grundvattenbildning
  • Isotoper vid utvärdering av växelverkan mellan yt- och grundvattnen

arrow Ta kontakt med våra experter