Miljöundersökningar av mark

Vi utför miljöundersökningar som stöd för planläggning, byggande, miljökonsekvensbedömning och beslutsfattande. Utredningar om miljöns grundtillstånd och riskbedömning behöver stödjas med data om mark- och grundvattenegenskaper. GTK:s omfattande datamängder och diversifierade geologiska och geokemiska kompetens är nyckelfaktorer i projekt för jordmåns- och grundvattenskydd samt undersökningar av miljöns tillstånd och miljöförändringar.

Vi erbjuder följande tjänster

  • Geofysikalisk och geokemisk uppföljning av markens tillstånd
  • Miljöriskutredningar
  • Utredningar av sura sulfatjordar
  • Bakgrundshalter

arrow Ta kontakt med våra experter