Natursten

Natursten för produktionsändamål har färg och struktur av jämn kvalitet samt god integritet. Den får inte innehålla mineraler som medför färgförändringar, t.ex. i form av rost. Vid prospektering av nya naturstensfyndigheter utnyttjas bl.a. data från GTK:s berggrundsundersökningar, geofysiska data och miljöundersökningsdata. Stenkvaliteten i kända fyndigheter och stenbrott i produktion bedöms med hjälp av strukturgeologiska, mineralogiska och kemiska undersökningar samt bl.a. markradarmätning och djupborrning. Med hjälp av GTK:s undersökningar kan man hitta nya fyndigheter av produktionskvalitet för industrins bruk, bedöma tillgång och kvalitet med avseende på stenbrott i produktion och utreda miljöegenskaperna för sidoberg från naturstensproduktionen.

Vi erbjuder följande tjänster

  • Kartering av nya naturstensfyndigheter
  • Kvalitativa och kvantitativa inventering av fyndigheter
  • Tjänster i anknytning till ibruktagande av fyndigheter
  • Utnyttjande av sidoberg vid naturstensproduktion

arrow Ta kontakt med våra experter